Back Ground Idea ?  
 
 
 
 
 
 

 
     S Land Group  
 
 
 
 

 
     บทความ  
 
 
   
พิมพ์

 
คอนโดฯย่านสุขุมวิทตอนต้น ปรับขึ้นสูงสุด 11%
22-04-2017

 
ดัชนีราคาคอนโดพุ่ง จากข้อมูลดัชนีราคาห้องชุดรวมทุกระดับราคา ในพื้นที่กรุงเทพฯ - เขตปริมณฑล 2 จังหวัด (นนทบุรีและสมุทรปราการ) ประจำไตรมาส 1 ปี 2560 ซึ่งจัดทำโดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พบว่า ภาพรวมดัชนีราคาห้องชุดในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล มีค่าดัชนีเท่ากับ 124.9 จุด โดยเพิ่มขึ้นจาก 118.0 จุด หรือ 5.8% แต่เมื่อเทียบกับดัชนีราคาอาคารชุดในไตรมาส 4 ปี 2559 พบว่ามีการปรับเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย โดยเพิ่มขึ้นจาก 124.1 จุด หรือ 0.6% เท่านั้น สุขุมวิทตอนต้นปรับขึ้นมากสุด เมื่อแยกพิจารณาแต่ละพื้นที่ พบว่า พื้นที่ซึ่งราคาห้องชุดปรับเพิ่มขึ้นมาก 5 ลำดับแรก ได้แก่ พื้นที่สุขุมวิทตอนต้น (เขตวัฒนา เฉพาะแขวงคลองเตยเหนือ คลองตันเหนือ และเขตคลองเตย เฉพาะแขวงคลองเตย แขวงคลองตัน) มีการปรับขึ้นของราคาสูงที่สุดประมาณ 9-11% อันดับ 2 พื้นที่สุขุมวิทตอนกลาง (เขตวัฒนา เฉพาะแขวงพระโขนงเหนือ และเขตคลองเตย เฉพาะแขวงพระโขนง) ปรับขึ้น 7.2 – 9.2% อันดับ 3 พื้นที่พญาไท-ราชเทวี การปรับราคาสูงขึ้นประมาณ 3.2 - 5.2% อันดับ 4 พื้นที่ห้วยขวาง-จตุจักร-ดินแดง ปรับขึ้น 1.3 – 3.3% และ อันดับ 5 พื้นที่นนทบุรี ปรับราคาสูงขึ้นประมาณ 1 – 3% จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,254 วันที่ 20 - 22 เมษายน พ.ศ. 2560 http://www.bkkcitismart.com
 
 


บริษัท เอส แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 39/5 หมู่5 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ : +66(0)38 234 295 แฟกซ์ : +66(0)38 234 296
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดที่ความละเอียด 1024 x 768 ด้วย Internet Explorer 6.0 ขึ้นไป
Copyright © 2010 S Land Development Co.,Ltd. All rights reserved.
ติดต่อเรา : sland@sland.co.th