Back Ground Idea ?  
 
 
 
 
 
 

 
     S Land Group  
 
 
 
 

 
     บทความ  
 
 
   
พิมพ์

 
ใช้สีให้ถูกโฉลกกับวันเกิด…รับรองดวงดี มีลาภลอย
17-05-2014

 
สีมงคลประจำวันเกิด วันจันทร์ บริวาร – ถ้าต้องการให้บริวารดีกับเรา ให้ใส่ สีขาว , ครีม , เหลือง อายุ – ถ้าต้องการให้สุขภาพพลานามัยดี ให้ใส่ สีชมพู , ม่วง เดช – ถ้าต้องการมีอำนาจในการต่อรอง ต้องการให้คนเกรงใจ มีบารมี อำนาจ ให้ใส่ สีเขียว ศรี – ถ้าต้องการให้มีคนรัก ไปไหนมาไหน มีคนรัก คนชอบ ให้ใส่ สี เทา , ดำ , น้ำตาล มูละ – ถ้าต้องการให้มีเงินเข้ากระเป๋า ไปเก็บเงิน ติดต่อค้าขาย ให้ใช้กระเป๋าสตางค์ สีส้ม , สีโอรส อุตสาหะ – มีความพยามยาม อดทน ขยัน ทำงานเก่ง ให้ใส่ สีเหลือบ เช่น บอร์นเงิน , บอร์นทอง (สีที่มองไม่ออกว่าเป็นสีอะไร) มนตรี – ต้องการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ ให้ใส่ สี ฟ้า กาละกิณี – สีที่ไม่เป็นมงคลกับเจ้าตัว คือ สี แดง วันอังคาร บริวาร – ถ้าต้องการให้บริวารดีกับเรา ให้ใส่ สีชมพู , ม่วง อายุ – ถ้าต้องการให้สุขภาพพลานามัยดี ให้ใส่ สีเขียว เดช – ถ้าต้องการมีอำนาจในการต่อรอง ต้องการให้คนเกรงใจ มีบารมี อำนาจ ให้ใส่ สี เทา , ดำ , น้ำตาล ศรี – ถ้าต้องการให้มีคนรัก ไปไหนมาไหน มีคนรัก คนชอบ ให้ใส่ สีส้ม , สีโอรส มูละ – ถ้าต้องการให้มีเงินเข้ากระเป๋า ไปเก็บเงิน ติดต่อค้าขาย ให้ใช้กระเป๋าสตางค์ สีเหลือบ เช่น บอร์นเงิน ,บอร์นทอง (สีที่มองไม่ออกว่าเป็นสีอะไร) อุตสาหะ – มีความพยามยาม อดทน ขยัน ทำงานเก่ง ให้ใส่ สี ฟ้า มนตรี – ต้องการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ ให้ใส่ สี แดง กาละกิณี – สีที่ไม่เป็นมงคลกับเจ้าตัว คือ สี ขาว , ครีม , เหลือง วันพุธ บริวาร - ถ้าต้องการให้บริวารดีกับเรา ให้ใส่ สีเขียว อายุ – ถ้าต้องการให้สุขภาพพลานามัยดี ให้ใส่ สีเทา , ดำ , น้ำตาล เดช – ถ้าต้องการมีอำนาจในการต่อรอง ต้องการให้คนเกรงใจ มีบารมี อำนาจ ให้ใส่ สี ส้ม , สีโอรส ศรี – ถ้าต้องการให้มีคนรัก ไปไหนมาไหน มีคนรัก คนชอบ ให้ใส่ สีเหลือบ เช่น บอร์นเงิน , บอร์นทอง (สีที่มองไม่ออกว่าเป็นสีอะไร) มูละ – ถ้าต้องการให้มีเงินเข้ากระเป๋า ไปเก็บเงิน ติดต่อค้าขาย ให้ใช้กระเป๋าสตางค์ สีฟ้า อุตสาหะ – มีความพยามยาม อดทน ขยัน ทำงานเก่ง ให้ใส่ สี แดง มนตรี – ต้องการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ ให้ใส่ สี ขาว , ครีม เหลือง กาละกิณี – สีที่ไม่เป็นมงคลกับเจ้าตัว คือ สี ชมพู , ม่วง วันพฤหัสบดี บริวาร – ถ้าต้องการให้บริวารดีกับเรา ให้ใส่ สีส้ม , โอรส อายุ – ถ้าต้องการให้สุขภาพพลานามัยดี ให้ใส่ สีเหลือบ เช่น บอร์นเงิน , บอร์นทอง (สีที่มองไม่ออกว่าเป็นสีอะไร) เดช – ถ้าต้องการมีอำนาจในการต่อรอง ต้องการให้คนเกรงใจ มีบารมี อำนาจ ให้ใส่ สี ฟ้า ศรี – ถ้าต้องการให้มีคนรัก ไปไหนมาไหน มีคนรัก คนชอบ ให้ใส่ สีแดง มูละ – ถ้าต้องการให้มีเงินเข้ากระเป๋า ไปเก็บเงิน ติดต่อค้าขาย ให้ใช้กระเป๋าสตางค์ สีขาว , ครีม , เหลือง อุตสาหะ – มีความพยามยาม อดทน ขยัน ทำงานเก่ง ให้ใส่ สี ชมพู , ม่วง มนตรี – ต้องการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ ให้ใส่ สี เขียว กาละกิณี – สีที่ไม่เป็นมงคลกับเจ้าตัว คือ สี เทา , ดำ , น้ำตาล วันศุกร์ บริวาร – ถ้าต้องการให้บริวารดีกับเรา ให้ใส่ สีฟ้า อายุ – ถ้าต้องการให้สุขภาพพลานามัยดี ให้ใส่ สีแดง เดช – ถ้าต้องการมีอำนาจในการต่อรอง ต้องการให้คนเกรงใจ มีบารมี อำนาจ ให้ใส่ สี ขาว , ครีม , เหลือง ศรี – ถ้าต้องการให้มีคนรัก ไปไหนมาไหน มีคนรัก คนชอบ ให้ใส่ สีชมพู มูละ – ถ้าต้องการให้มีเงินเข้ากระเป๋า ไปเก็บเงิน ติดต่อค้าขาย ให้ใช้กระเป๋าสตางค์ สีเขียว อุตสาหะ – มีความพยามยาม อดทน ขยัน ทำงานเก่ง ให้ใส่ สี ดำ , เทา , น้ำตาล มนตรี – ต้องการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ ให้ใส่ สี ส้ม กาละกิณี – สีที่ไม่เป็นมงคลกับเจ้าตัว คือ สี เหลือบ เช่น บอร์นเงิน , บอร์นทอง (สีที่มองไม่ออกว่าเป็นสีอะไร ) วันเสาร์ บริวาร – ถ้าต้องการให้บริวารดีกับเรา ให้ใส่ สีเทา , ดำ , น้ำตาล อายุ – ถ้าต้องการให้สุขภาพพลานามัยดี ให้ใส่ สีส้ม เดช – ถ้าต้องการมีอำนาจในการต่อรอง ต้องการให้คนเกรงใจ มีบารมี อำนาจ ให้ใส่ สีเหลือบ เช่น บอร์นเงิน , บอร์นทอง (สีที่มองไม่ออกว่าเป็นสีอะไร) ศรี – ถ้าต้องการให้มีคนรัก ไปไหนมาไหน มีคนรัก คนชอบ ให้ใส่ สีฟ้า มูละ – ถ้าต้องการให้มีเงินเข้ากระเป๋า ไปเก็บเงิน ติดต่อค้าขาย ให้ใช้กระเป๋าสตางค์ สีแดง อุตสาหะ – มีความพยามยาม อดทน ขยัน ทำงานเก่ง ให้ใส่ สี ขาว , ครีม , เหลือง มนตรี – ต้องการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ ให้ใส่ สี ชมพู , ม่วง กาละกิณี – สีที่ไม่เป็นมงคลกับเจ้าตัว คือ สี เขียว วันอาทิตย์ บริวาร – ถ้าต้องการให้บริวารดีกับเรา ให้ใส่ สีแดง อายุ – ถ้าต้องการให้สุขภาพพลานามัยดี ให้ใส่ สีขาว เดช – ถ้าต้องการมีอำนาจในการต่อรอง ต้องการให้คนเกรงใจ มีบารมี อำนาจ ให้ใส่ สี ชมพู ศรี – ถ้าต้องการให้มีคนรัก ไปไหนมาไหน มีคนรัก คนชอบ ให้ใส่ สีเขียว มูละ – ถ้าต้องการให้มีเงินเข้ากระเป๋า ไปเก็บเงิน ติดต่อค้าขาย ให้ใช้กระเป๋าสตางค์ สีเทา , ดำ , น้ำตาล อุตสาหะ – มีความพยามยาม อดทน ขยัน ทำงานเก่ง ให้ใส่ สี ส้ม มนตรี – ต้องการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ ให้ใส่ สี เหลือบ เช่น บอร์นเงิน , บอร์นทอง (สีที่มองไม่ออกว่าเป็นสีอะไร) กาละกิณี – สีที่ไม่เป็นมงคลกับเจ้าตัว คือ สี ฟ้า ****แต่มีข้อยกเว้นนะคะว่า ถ้าไป Shopping ให้ใช้กระเป๋าสตางค์สีกาละกิณี จะทำให้คุณไม่ค่อยจ่ายเงินออกจากกระเป๋า ในขณะเดียวกันก็จะไม่มีเงินเข้ากระเป๋าคุณเหมือนกัน สรุปคือ เมื่อ shopping เสร็จแล้ว ให้เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์เป็นสีมูละเหมือนเดิม รับรองค่ะว่า เงินไม่ไหลออก มีแต่ไหลเข้าแน่นอนค่ะ…. ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.myhappyoffice.com/ http://forums.panteethai.com/a/index.php?topic=63.0
 
 


บริษัท เอส แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 39/5 หมู่5 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ : +66(0)38 234 295 แฟกซ์ : +66(0)38 234 296
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดที่ความละเอียด 1024 x 768 ด้วย Internet Explorer 6.0 ขึ้นไป
Copyright © 2010 S Land Development Co.,Ltd. All rights reserved.
ติดต่อเรา : sland@sland.co.th