Back Ground Idea ?  
 
 
 
 
 
 

 
     S Land Group  
 
 
 
 

 
     บทความ  
 
 
   
พิมพ์

 
อยู่ด้วยกันด้วยความรัก
06-10-2012

 
ในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าสอนให้เราถือว่าสัตย์ทั้งหลายเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุข เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น คิดว่าขอให้สัตย์ทั้งหลาย มีความสุขความเจริญ งดเว้นจากการเบียดเบียน ริษยา พยายาทอาฆาต จองเวรกันไม่มีอารมณืเกลียด ไม่อารมณ์ชัง ต่อสิ่งใด ๆ ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนดีหรือคนเสีย ถ้าเป็นคนดีเราควรก็ดีใจกับเขา ถ้าเป็นคนเสีย เราก็เสียใจกับเขา แล้วเราตั้งใจไว้ว่า ขอให้เขาดีเสียเถิด ขออย่าได้เป็นเช่นนั้นเลย ขอให้พ้นจากความชั่วความร้ายในชีวิตประจำวันเสียเถิด เราอย่าไปโกรธไปเกลียดเขา ให้นึกถึงอกเขาอกเราต้องการความสุขอย่างใด เขาก็ต้องการความสุขอย่างนั้น เราเกลียดความทุกข์อย่างใดเขาก็เลียดความทุกข์อย่างนั้น

เวลาเราพบใคร เราก็ควรนึกว่าขอให้คุณเป็นสุขเป็นสุข ขอให้คุณปราศจากความทุกข์ ความเดือดร้อน ขอให้คุณมีความเจริญก้าวหน้า ในชีวิตประจำวัน เราก็สบายใจ เพราะเป็นความคิดที่แผ่เมตตาปรารถนาดีต่อเขา ถ้าเราคิดให้คนอื่นสบายเราก็สบาย ถ้าเราคิดให้คนอื่นเดือดร้อน เราก็มีทุกข์ความเดือดร้อน ไม่ควรคิดอะไร พูดอะไร ทำอะไรที่เป็นในทางเหี้ยมโหด ดุร้าย แต่ควรคิด พูด ทำ ในทางที่เป็นคุณประโยชน์แก่ชีวิตของเราของผู้อื่นอย่างแท้จริง ความรัก มีความมุ่งหมายอย่างนี้ เราทั้งหลายจึงควรอยู่กันด้วยความรัก เลิกโกรธ เลิกเกลียด เลิกอาฆาตพยาบาทจองเวรแก่กันและกัน ถ้าหากเรามีเรื่องผิดพ้องหมองใจกันกับใคร ๆ อยู่บ้าง เราก็เลิกจากสิ่งนั้น เรามาคิดสอนตัวเองว่าตั้งแต่โกรธเกลียด พยาบาท จองเวรเขา มีอะไรดีขึ้นในชีวิตของเราบ้างไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยแม้แต่น้อย แต่ว่าเราต้องมีความทุกข์ยากทางจิตใจของเราบ้างไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยแม้แต่น้อย แต่ว่าเราต้องมีความทุกข์ยากทางจิตใจ หวาดระแวงภัยอยู่ตลอดเวลา กลัวคนจะมาทำร้ายมาเบียดเบียน มาสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่เราการเป็นอยู่อย่างนั้นจะมีความสุขที่ตรงไหน ไม่มีความสุขเลยแม้แต่น้อยเพราะเป็นความคิดที่เบียดเบียน ตรงกันข้ามถ้าเราดไม่ซื่อตามพุทธสุภาษิตที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า อัพพะยาปัชฌัง สุขัง โลเก แปลว่า การไม่เบียดเบียนกันเป็นความสุขในโลก

“ปัญญานันทภิกขุ”

อยากให้ความรัก เกิดในหัวใจ ไร้สิ่งเคลือบแคลง อย่ามีเปลี่ยนแปลง แห้งแล้งโรยรา พาให้โศกศัลย์ ทุกหนทั่วไป ทุก ๆ ดวงใจ ไมตรีผูกพัน อย่าเกลียดชังกัน โลกคงนับวัน สดชื่นรื่นรมย์ฯ

ที่มา :www.jvkk.go.th
 
 


บริษัท เอส แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 39/5 หมู่5 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ : +66(0)38 234 295 แฟกซ์ : +66(0)38 234 296
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดที่ความละเอียด 1024 x 768 ด้วย Internet Explorer 6.0 ขึ้นไป
Copyright © 2010 S Land Development Co.,Ltd. All rights reserved.
ติดต่อเรา : sland@sland.co.th