Back Ground Idea ?  
 
 
 
 
 
 

 
     S Land Group  
 
 
 
 

 
     บทความ  
 
 
   
พิมพ์

 
เรื่องน่ารู้ ดูแลรักษาต้นไม้ ช่วงหน้าฝน
14-07-2012

 
เรื่องน่ารู้ ดูแลรักษาต้นไม้ช่วงหน้าฝน

■ ต้องตัดแต่งกิ่งต้นไม้ยืนต้นให้โปร่งก่อนเข้าหน้าฝน ถ้ากิ่งก้านทึบมากเกินไปจะทำให้กิ่งฉีก หักได้ง่าย เพราะน้ำฝนที่เกาะบนใบไม้ในปริมาณมาก จะมีน้ำหนักมากขึ้นทำให้กิ่งฉีกขาดเสียหาย นอก จากนี้หน้าฝนจะมีพายุและลมแรง ทำให้กิ่งไม้ฉีกขาดหรือหักได้
■ ต้องมั่นใจว่าพื้นที่ปลูกต้นไม้ไม่มีน้ำท่วมขัง เพราะไม่เช่นนั้นอาจทำให้ต้นไม้เกิดอาการรากเน่า ควรจะปรับเนินดินเพื่อไม่ให้น้ำขังบริเวณโคนต้น ถ้าทำเนินดินแล้วต้นไม้ยังได้น้ำมากเกินไปอยู่ ควรจะทำระบบระบายน้ำจากบริเวณรอบโคนต้นไม้ ให้น้ำไหลออกไปเร็วที่สุด แต่ควรระวังปริมาณดินที่มาปรับทำเนินจะทำให้เกิดอันตรายต่อต้นไม้ได้
■ ควรฉีดยาพ่น ยาป้องกันกำจัดเชื้อราด้วย เพราะเชื้อราคือสาเหตุที่ทำให้ผลผลิตและคุณภาพ ของพืชพรรณลดลง
■ หมั่นกำจัดวัชพืชที่ขึ้นปกคลุมต้นไม้เป็นประจำ เพราะหน้าฝนวัชพืชจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและขึ้นปกคลุมต้นไม้ แย่งอาหารและแสงแดด ทำให้ต้นไม้อ่อนแอ ตลอดจนเป็นแหล่งสะสม เชื้อราและโรคพืช ถ้าหากปล่อยให้วัชพืชโตเกินไปจะทำให้กำจัดยากและเสียค่าใช้จ่ายสูง ■ ควรพรวนดินเพื่อให้ดินมีโอกาสแห้งในระดับผิวดินบ้าง และรากต้นไม้ที่อยู่ในระดับหน้าดิน จะได้รับออกซิเจนบ้าง ■ ไม่ควรใส่ปุ๋ยมากเกินไป หรือถ้าใส่ต้องรีบพรวนดินเพื่อให้ดินกลบปุ๋ยก่อนที่น้ำฝนจะชะล้างปุ๋ย ให้ไหลไปที่อื่น เพราะถือเป็นการสิ้นเปลือง
■ สำหรับต้นไม้ที่ปลูกใหม่ควรค้ำยันให้ดี เพราะ ยังไม่มีรากที่จะยึดเกาะดินพยุงลำต้นได้ด้วยตัวเอง อีกทั้งลมแรงอาจทำให้ต้นไม้โอนเอนไปตามลม ซึ่งจะทำลายระบบรากที่กำลังแตกออก อาจทำให้ต้นไม้ชะงักการเจริญเติบโตได้
อย่าลืมดูแลรักษาต้นไม้ให้ดี ในช่วงหน้าฝนนะคะ

ที่มา : www.sakid.com
 
 


บริษัท เอส แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 39/5 หมู่5 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ : +66(0)38 234 295 แฟกซ์ : +66(0)38 234 296
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดที่ความละเอียด 1024 x 768 ด้วย Internet Explorer 6.0 ขึ้นไป
Copyright © 2010 S Land Development Co.,Ltd. All rights reserved.
ติดต่อเรา : sland@sland.co.th